Poeto Vytauto Mačernio 90-ies metų gimimo minėjimas

Vytautas_Macernis_22011 metų birželio 04 dieną Žemaičių Kalvarijoje planuojamas poeto Vytauto Mačernio 90-ies metų gimimo minėjimas. Numatoma programa:

11:00 val. koplytstulpio, skirto poetui atminti atidengimas. Autorius tautodailininkas Antanas Vaškys.
12:00 val. Šv. mišios Bazilikoje.
14.30 Plungės VB darbuotojų parengtos parodos "Karo audroj nutilusi giesmė" pristatymas Žem. Kalvarijos V.Mačernio bibliotekoje
15:00 val. konferencija "Poetas Vytautas Mačernis šiandien".
17:00 val. poezijos valanda. Dalyvaus Virginija Kochanskytė.

Programa gali keistis.