Vilties vėrineliai

Viešoji įstaiga „ Vilties vėrinėliai“ įsteigta 2005m. lapkričio 10 d. Steigėjas - Žemaičių Kalvarijos Švč.M.Marijos Apsilankymo parapija. Centro veiklai patalpas suteikia Švč.M.Marijos Apsilankymo parapija pagal patikėjimo teisę.

Vaikų ir jaunimo centrą „Vilties vėrinėliai“ lanko Žemaičių Kalvarijos seniūnijos socialinės rizikos šeimų vaikai darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. Lankytojų amžius – 7-18 metų.Centro veikloje kasdien dalyvauja 30 vaikų. Viso Plungės VTAT patvirtintame sąraše yra 68 vaikai, kuriems reikalinga lankytis centre. Centre nuolat vykdomos programos, kuriose vaikai dalyvauja pagal savo gebėjimus ir pomėgius. Kasdien vyksta pedagoginė programa, kurios metu vaikai turi galimybę padedant pedagogui ruošti namų darbus ir psichinės sveikatos bei  socialinių įgūdžių programos.Psichinės sveikatos programos metu tikslinių užsiėmimų bei specialių metodikų pagalba siekiama padėti šiems vaikams gerinti jų psichosocialinius įgūdžius: bendravimo tarpusavyje, konfliktų sprendimo, elgesio modeliavimo; kelti savivertę, ugdyti iniciatyvumą, sąmoningumą, savarankiškumą, atsakingumą; bei suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį ir ugdytis įvairius praktinius psichinės sveikatos įgūdžius bei sugebėjimus. Socialinių įgūdžių lavinimo programa nukreipta į socialinių įgūdžių įgijimą ir lavinimą bei žalingų įpročių prevenciją. Meninių programų ( šokio,muzikos, teatro, rankdarbių, dailės, estetinio lavinimo) pagalba vaikai skleidžiasi  kaip kūrybingos savarankiškos asmenybės,gebančios pasirinkti tinkamus tikslus geresniam gyvenimui. Kartą per savaitę vyksta organizacijos „Vaiko vartai į mokslą“programų „D.R.A.S.A.“, „Savigarba“, „Charakterio ugdymas“, „Žingsniai į prasmingą gyvenimą“ užsiėmimai. Nuolat vyksta „Vyresniojo Draugo/Vyresiosios Draugės“ programa, kurioje vyresnieji centro lankytojai globoja jaunesniuosius. Kasdien vaikai gauna pavakarius, esant reikalui, vaikas gali pavalgyti ir dažniau. Vaikams sudarytos sąlygos naudotis dušu, išsiskalbti savo rūbus. Pagal poreikį,toliau gyvenantys vaikai po užsiėmimų parvežami namo. Ypatingas dėmesys skiriamas darbui su šeima,nes tik pastoviai lankant ir bendraujant su šeimomis, galima sulaukti teigiamų rezultatų siekiant pagerinti jų integraciją į visuomenę. Aktyviai ir pastoviai bendraujant, stiprėja ryšiai su bendruomene, tėvai įtraukiami į jų vaikams iškylančių problemų sprendimo procesą. Taip pat centre  organizuojamos paskaitos tėvams, savitarpio pagalbos grupės.

Pagrindinis tikslas:
Teikti Žemaičių Kalvarijos seniūnijos socialinės rizikos šeimoms ir vaikams socialines bei ugdymo paslaugas.

Bendrieji tikslai:

  1. Saugios socialinės – psichologinės aplinkos vaikams sudarymas;
  2. Kokybiškas ir prasmingas užimtumas;
  3. Žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija;
  4. Socialinio atsparumo stiprinimas;
  5. Rengimas savarankiškam gyvenimui;
  6. Jaunimo švietimas;
  7. Savo krašto vertybių pažinimas;
  8. Ryšių palaikymas su panašiomis LR ir kitų šalių organizacijomis;
  9. Savanorių rengimas;
  10. Šviečiamojo pobūdžio literatūros leidimo organizavimas ir platinimas;

Teikiamos paslaugos:

• Socialinė, psichologinė, pedagoginė pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams;
• Socialinis , psichologinis darbas su rizikos grupės šeimomis;
• Vaikų maitinimas;
• Vaikų parvežimas namo;
• Vaikų asmens higienos poreikių tenkinimas;
• Neformalusis vaikų ugdymas ;
• Prasmingas užimtumas;
• Aprūpinimas būtiniausiomis priemonėmis avalyne, rūbais.

b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1190361.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1180362.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1100839.jpg
b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1130436.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1190392.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1180700.jpg
b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1180015.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1190181.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1180150.jpg
b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1010014.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1190338.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_nuotraukos_verineliai_p1190306.jpg