Įstaigos ir organizacijos


Registruotos organizacijos
Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos sen.
Bendruomenė „Gardai“
  1941 narys
Asociacija „Kalvynas“   41 narys
VŠĮ „Vilties vėrinėliai“   83 nariai
Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai   30 narių
Žemaičių Kalvarijos ūkininkių draugija   23 nariai
Telšių vyskupijos šeimos centras Žemaičių
Kalvarijoje
  2 nariai
Neregistruotos organizacijos
„Jaunimo klubas“   12 narių
„Jaunieji Plungiškiai“
  10 narių
„Marijos legionas“   32 nariai
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos ateitininkų
organizacija
  17 narių