Paminėtas vyskupo Motiejaus Valančiaus 215-tasis gimtadienis

Skaityti daugiau...2016 metai labai svarbūs Žemaičių Kalvarijai, nes miestelis paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros  sostine. Tad vasario 19 d. čia vyko vienas iš šių metų renginių – konferencija, skirta vyskupo Motiejaus Valančiaus 215-osiosms gimimo metinėms paminėti. Jos organizatoriai – miestelio kultūros centras, Motiejaus Valančiaus gimnazija, vietos bendruomenė „Gardai“ ir parapija. Renginį parėmė Kultūros ministerija, Plungės rajono savivaldybė ir mecenatas Ramūnas Karbauskis.
Į konferenciją atvyko nemažai garbių svečių, susirinko miestelio ir aplinkiniai gyventojai, gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Nenuostabu, kad renginio metu dažniausiai skambėjo žemaitiška šneka: juk buvo kalbama apie didį žemaičių vyskupą. Net Seimo narys Jurgis Razma į susirinkusius kreipėsi žemaitiškai, pasveikino su gražia miestelio švente.
Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas pažymėjo M. Valančiaus ne tik kaip lietuvių kalbos puoselėtojo, bet ir blaivybės propaguotojo reikšmę Lietuvai, paragino jaunimą linksmintis ir švęsti be alkoholio.

Skaityti daugiau...

„Jaunystę prisiminus“

Popietė Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namuose
„Jaunystę prisiminus“

Skaityti daugiau...Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenei „Gardai“ 2013 metai jubiliejiniai. Bendruomenė dalyvauja keletoje projektų ir vienas iš projektų, LEADER-11-PLUNGĖ-01-040  „Kartu dainoj ir giesmėj“. Moterų choras, kuris gieda Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje bei vokalinis ansamblis, vadovaujamas Sandros Jazdauskienės, rugsėjo 1d. apsilankė Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namuose ir pakvietė gyventojus, administraciją ir darbuotojus į popietę „Jaunystę prisiminus“. Globos namų gyventojai su ašaromis akyse klausėsi dainų ir ne vienas lingavo į taktą, ar pritarė dainos žodžiais.

Skaityti daugiau...

Rajono bendruomenių renginys Žemaičių Kalvarijoje

Skaityti daugiau...Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“ vykdo projektą „Kartu dainoj ir giesmėj“ Nr. LEADER-11-PLUNGĖ-01-040. Liepos 7 dieną vyko projekto renginys „Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Bendruomenės gieda Kalvarijos kalnus“
Renginys skirtas bendruomenių dešimtmečiui ir žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pažymėti. Kryžiaus kelio metu kiekviena bendruomenė nuo vienos koplyčios prie kitos nešė kryžių. Bendruomenės, kurios turi savo vėliavas, jas nešėsi eidami Kryžiaus kelią.
Grįžę iš Kristaus kančios kelionės pabendravome prie arbatos puodelio.

Skaityti daugiau...

Mūsų bendruomenei - 10 metų

Skaityti daugiau...Balandžio 6 dieną, 19.30 val., Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenėje „Gardai“ vyko  šventė ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas  „Mūsų bendruomenei -10 metų“. Šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino  bendruomenės garbės narys vyskupas Jonas Boruta, seimo nario Jurgio Razmos patarėja Dainora Vaičikauskienė, tarybos narys Audrius Klišonis. Bendruomenės pasveikint atėjo parapijos kunigai, klierikai, vadovaujami kanauninko Jono Ačo, vaikų darželio – lopšelio atstovai, Plungės VVG senjorų atstovė Zita Sabaliauskienė, Šarnelės kaimo bendruomenės nariai.

Skaityti daugiau...

Giesmių popietė skirta Šv. Cecilijai

Skaityti daugiau...Lapkričio 18diena Žemaičių Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyko giesmių Šv. Cecilijai popietė. Joje dalyvavo:

  1. Telšių Šv. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčios choras vad. Ernesta Dargužienė
  2. Mažeikių Šv. Pransiškaus Asyžiečio bažnyčios choras vad. Virginija Letukienė
  3. Skuodo Šv. Trejybės bažnyčios choras vad. Bronislovas Anužis
  4. Akmenės Šv. Onos bažnyčios choras vad. Žydrūnė Kazlauskaitė
  5. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras vad. Vitalijus Lizdenis
  6. Plungės tremtinių choras „ Tėvynės ilgesys“ vad. Agnietė Lizdenytė

Skaityti daugiau...