Bendruomenės pirmininko kalba 2009


Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės ,,Gardai” ataskaita už 2009 metus

Mielieji Žemaičių Kalvarijos,    ,,Gardų” bendruomenės  žmonės, noriu visus jus pasveikinti  su nuostabia mūsų valstybės švente. Taigi  ką nuveikėme per 2009 metus?

Bendruomenės "Gardai" veiklos tikslas - sutelkti bendruomenės narius bendram darbui ,realizuojant savo norus ir svajones , stiprinti vietos gyventojų, verslo atstovų ir įvairių įstaigų -seniūnijos,mokyklos,parapijos,bibliotekos, kultūros centro partnerystę bendruomenėje. To darbo centre yra žmogus. Bendruomenės devizas - kad Žemaičių Kalvarijoje būtų gera gyventi. Labai svarbi bendruomenėje yra projektų rašymas ir jų vykdymas, Dabar baigtas vykdyti projektas „Tvarus ūkininkavimas išsaugant biologinę įvairovę Žemaičių Kalvarijoje" - projektas prasidėjo 2006 metais, jame dabar dalyvauja 31  bendruomenės šeima. Liko gana atsakingas momentas visiškai užbaigti projektą.Paskutinės šeimos gali įnešti į projekto kasą tam tikrą pinigų sumą už telyčią  ir gyvuliukas taps jų nuosavybe.

Praeitais  metais gruodžio mėnesį pasirašėme ir pradėjome naują projektą,,Gyvulių ir paukščių augintojų kooperacijos plėtra Plungėje” Tai yra auginsime triušius ir vištas  Projektą remia Baltijos labdaros fondas  Pirksime apie 400 triušių, 140 vištų dovanosime bendruomenės nariam, o jie užauginė  perdovanos kitiems. Projekto vertė 43,4 tūks.dolerių
Tikslas tas pats  užauginus padovanoti kaimynui, bičiuliui. Projekte didelis dėmesys skiriamas bendruomenės narių mokymams, jų aktyvinimui, kelionėms.

Bendruomenė gavo Amelijos Česna testamentu paliktą turtą 10 tūks, dolerių, kad bendruomenė padėtų vaikamas našlaičiams, Dabartiniu metu yra 16 šeimų, kuriose auga 28 vaikai   Rudenį kiekvienam vaikui buvo skirta nuo 400 – 500 litų, pasiruošti mokyklai, o prieš Šv. Kalėdas – parama maisto produktai ir kalėdinėm dovanom.

Kultūros ministerijos skelbtame projekte laimėjome 2000 litų . Vykdėme projektą ,,Miestelio  praeitis – šiandien“ Įamžinome namą, kuriame gyveno ir dirbo vienuolės  kazimierietės, įrašėme Kalvarijos kalnus, padovanojome bazilikos choristams. Mieli kalvariškiai  jei jūs norėtumėt turėtį kalvariškių giedamus kalnus prašom kreiptis  į tarybą ir noras bus išpildytas.

Liepos 5 dieną bendruomenė aktyviai dalyvavo akcijoje ,,Apjuoskime pasaulį tautiška giesme“, prie kultūros centro susirinkom apie 200 žmonių

Miestelio šventės metu  gražiausių sodybų apdovanojimą organizavo bendruomenė.

Bendruomenė jau antri metai ir šiemet   gruodžio mėnesį finansavo bendruomenės moterims kelionę  – mamografiniams tyrimams,  finansiškai parėmė Šv. Cecilijos šventės organizavimą,  Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę

Baigiantis 2009 metams padėjome organizuoti šventę bendrą kultūros centro ir bendruomenės padėkos vakarą   ,,Ačiū,  tau “ , kurios metu apdovanojome aktyviausius bendruomenės narius, kurie neskaičiuodami laiko dirba bendruomenės labui. Dar kartą dėkoju mielieji talkininkai.

Ateities darbai:
1. Sėkmingai įsijungti į Leader programą ir miestelyje turėti pirtį.
2. Bendraujant su parapijos kanauninkais, kviečiant į talką kalvariškius.
Palieti paminklo  pamatus vyskupui Motiejui Valančiui.
3. Toliau tęsti žymių žmonių įamžinimą, tai pažymint atminimo lentomis
4. Miestelyje įkurti policijos rėmėjų  būrį.

Baigdamas norėčiau visus paraginti būti aktyviais bendruomenės nariais. Padėkoti  visiems, kurie padedate, remiate, dirbate , ir norėčiau pakviesti bendram darbui išrinktus seniūnaičius, kad jie dalyvautų mūsų tarybos posėdžiuose.