Žemaičių Kalvarijos bazilika

Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika priklauso Telšių vyskupijos Plungės dekanatui. Žemaičių Kalvarija – pagrindinė Telšių vyskupijos Šventovė ir piligrimystės vieta.
Garsioji Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo Vakarų Lietuvos piligrimų centru ir tokiu išlieka iki šiandien. 1988 m. gegužės 6 d. popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčią pakėlė į bazilikų rangą. 2007 m. Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo vienu iš Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų.
Per apskritus metus Žemaičių Kalvarijos šventovę aplanko maždaug 150 tūks. žmonių, įskaitant užsieniečius.

Bazilikos internetinis puslapis: www.zemaiciukalvarija.lt

b_0_150_16777215_00_images_stories_nuotraukos_baznycia_baznycia_ziema.jpg b_0_150_16777215_00_images_stories_nuotraukos_baznycia_baznycios_vidus.jpg b_0_150_16777215_00_images_stories_nuotraukos_baznycia_pict0250.jpg

Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje (nuo 1988 m. – Bazilikoje, o nuo 2005 m. – Šventovėje ) 1939–2007 metais dirbusių klebonų sąrašas:

 1. Kun. Antanas Petrauskas MIC (1939 – 1940 m.) – miręs;
 2. Kun. Klemensas Kačergius MIC (1941 – 1942 m. spalio mėn.) - miręs;
 3. Kun. Vladislovas Polonskis MIC (nuo 1942 m. spalio mėn. iki 1945 m. liepos mėn.) - miręs;
 4. Kun. Mykolas Žemaitis MIC (nuo 1945 m. liepos mėn. iki 1946 m. gruodžio mėn.) - miręs;
 5. Kun. Konstantinas Velioniškis MIC (nuo 1946 m. gruodžio mėn. iki 1949 m. balandžio mėn.) – šiuo metu gyvena Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos senelių globos namuose;
 6. Kun. Jonas Staškevičius (nuo 1949 m. balandžio mėn. iki 1950 m. spalio mėn.) – žuvęs Sibire;
 7. Kun. Anicetas Barakauskis (nuo 1950 m. spalio mėn. iki 1951 m. kovo mėn.) - miręs;
 8. Kun. Julijonas Tamašauskas (nuo 1951 m. kovo mėn. iki 1960 m. rugpjūčio mėn.) – šiuo metu gyvena Darbėnuose, Kretingos raj. Darbėnų parapijos rezidentas;
 9. Kun. Anicetas Barakauskis (nuo 1960 m. rugpjūčio mėn. iki 1961 m. spalio mėn.) - miręs;
 10. Kun. Leonas Šapoka (nuo 1961 m. spalio mėn. iki 1966 m. kovo mėn.) - miręs;
 11. Kun. Alfonsas Sirus (nuo 1966 m. kovo mėn. iki 1967 m. gruodžio mėn.) - miręs;
 12. Kun. Alfonsas Lukoševičius (nuo 1967 m. gruodžio mėn. iki 1984 m. kovo mėn.) - miręs;
 13. Kun. Liudvikas Dambrauskas (nuo 1984 m. kovo mėn. iki 1990 m. kovo mėn.) – šiuo metu Mosėdžio parapijos (Skuodo raj.) klebonas;
 14. Kun. Ignacas Žeberskis (nuo 1990 m. kovo mėn. iki 1994 m. liepos mėn.) – šiuo metu Akmenės parapijos rezidentas;
 15. Kun. Antanas Beniušis (nuo 1994 m. liepos mėn. iki 2002 m. spalio mėn.) – šiuo metu Tirkšlių (Mažeikių raj.) klebonas;
 16. Kun. mgr. Narsutis Petrikas (nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2006 m. liepos mėn.) – šiuo metu Kaltinėnų parapijos (Šilalės raj.) klebonas;
 17. Kan. mgr. Jonas Ačas (nuo 2006 m. liepos mėn.) – šiuo metu Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas ir Šventovės rektorius.