Istorija

Žemaičių Kalvarija - Plungės  rajono miestelis, vienas iš labiausiai lankomu ne tik Žemaitijos regione, bet ir visoje Lietuvoje. Žemaičių Kalvarija su Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, kuriai suteiktas bazilikos titulas, su Kryžiaus kančių keliu. Čia daug lankytinų kultūros paveldo vietų, poeto V.Mačernio muziejus.

Mūsų seniūnijoje gyvena 2560 žmonių, sudaro 26 kaimai, miestelyje gyvena 830 žmonių. 2003 metų sausio gale aktyviausi žmonės susirinkę į steigiamąjį susirinkimą nusprendė įkurti bendruomenę, kurios tikslas sutelkti bendruomenės narius bendram darbui, realizuojant savo norus ir svajones, stiprinti vietos gyventojų, verslo atstovų ir įvairių įstaigų – seniūnijos, mokyklos, parapijos, bibliotekos, kultūros centro partnerystę bendruomenėje. Tada bendruomenės kūrimo įdėjai aktyviai pritarė seniūnas L. Gricius, tuometinis parapijos klebonas N. Petrikis.

„Gardai“ – senasis mūsų miestelio pavadinimas, todėl buvo vienbalsiai nutarta taip pavadinti ir bendruomenę.
Tik susikūrusi bendruomenė ėmėsi projektų rašymo, tikslu pritraukti lėšų:

 • Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos projektas „Tiesiu keliu“ - projektą ruošė G.Kazlauskienė ir J.Virbickienė.
 • Baltijos-Amerikos partnerystės programai projektas „Bendruomenės ,,Gardai“
 • plėtros modelio parengimas ir jo įgyvendinimas bei telkimo ir aktyvinimo projektas. Paruošė G. Kazlauskienė ir J. Virbickienė.
 • Projektas „Langas į ateitį“ -  40 bendruomenės narių mokėsi kompiuterinio raštingumo.
 • Valstybinei Jaunimo reikalų tarybai paruoštas testinis projektas „Aš, teatras ir vasara“ tęsiasi keletą metų, ruošė R.Jokubauskienė.
 • Lietuvos kultūros ministerijai projektas „Jubiliejinė Žemaičių Kalvarija“
 • Buvo paruošti du projektai. Autoriai: seniūnas L. Gricius ir parapijos klebonas
 • N. Petrikis, bei R. Jokubauskienė.
 • Projektas „Rotinėnų vandenys‘‘. Prie šio projekto dirbo daug žmonių – pagrindinė R. Brasienė.
 • Projektas „Mano kaimas – Gegrėnai“ organizavo jaunimas.
 • Projektas „Padėkime mažųjų kaimelių žmonėms“ - to projekto pasekoje gimė dvi naujos bendruomenės; Šarnelės kaimo ir Gegrėnų kaimo.
 • Projektas „Tvarus ūkininkavimas išsaugant biologinę įvairovę Žemaičių Kalvarijoje“ - projektas prasidėjo 2006 metais, jame dalyvauja 26 bendruomenės šeimos. Projektą finansuoja Baltijos labdaros fondas, kuris nupirko 10 telyčių, 25 bičių šeimas, avilius ir kitas priežiūros priemones, žirkles, bei 4 avinus. Pasaulio aplinkos fondo mažieji pasaulio projektai 50 avių, siuvimo mašiną bei krūmapjovę. Tikslas paremti sunkiau gyvenančias šeimas. Jau įvyko pirmieji perdovanojimai: bičių šeimų ir 3 avelių, bei telyčių, dalyvaujant svečiams t.y. projekto donorams iš Amerikos. Projekte didelis dėmesys skiriamas bendruomenės narių mokymams, jų aktyvinimui. Paskutinieji mokymai parodė, stipriausi mūsų projekto kampai yra dvasingumas, žmogaus atjauta ir supratimas.
 • Projektas „Valstybės paramai gauti“ t.y.bendruomenės narių telkimui, aktyvinimui.
 • Labai daug mažų projektėlių,kurie buvo teikti rajonui, apskričiai.

 

Bendruomenės egzistavimo pradžioje mūsų stojamasis mokestis buvo 2 litai.
Dabar gyvename pagal tai, kad visus žmones gyvenančius seniūnijos teritorijoje laikyti bendruomenės nariais. Dalį pinigų gauname iš 2 procentų aukos, o visa kita iš projektinės veiklos.
Mūsų bendruomenės nariai nėra abejingi šalia esančių žmonių nelaimėms. Organizavome lėšų rinkimą bendruomenės narei –studentei, vienai šeimai iš surinktų pinigų buvo nupirktas arklys, nukentėjusiems nuo gaisro (trys šeimos) buvo suteikta materialinė pagalba. Labai aktyviai mūsų moterys dalyvavo akcijoje „Numegskime 1000 kojinaičių naujagimiams, kurie į šį pasaulį atėjo per anksti“.
Ar žinai, kad ištiesdamas ranką kitam, tampi geresnis. Pasidalinkim, juk padalinta riekė virsta kepalu. Taigi mūsų bendruomenės taryba kartu su seniūnijos socialinėm darbuotojom keletą metų organizavome akciją „Pasidalinkim“.
Kartu su kultūros centru, jaunimo klubu kasmet organizuojame velykines ir kalėdines popietes vaikam tų šeimų, kuriems reikia pagalbos, čia mums į pagalbą ateina Vaikų dienos centras - Jolanta ir Gintė bei kiti savanoriai.
„Gerumo angelas“ - buvo renkami bendruomenės nariai verti to vardo, tikrai pajutome, kad aplinkui daug gerų žmonių.
 
Jau kelinti metai mūsų bendruomenė organizuoja „Gražiausios sodybos“ konkursą -tikslas, kad kasmet gražiai besitvarkančių sodybų daugėtų. Kasmet stengiamės aplankyti kuo daugiau sodybų ne tik miestelyje, bet ir kaimuose. Gražiai besitvarkančių sodybų skaičius didėja, išaiškiname ir gražiai besitvarkančią įstaigą. Jų pagerbimas miestelio šventėje. Bendruomenės, seniūnijos pagalba pagerbiame poetą V.Mačernį. Mūsų ateties vizijoje atgaivinti idėją- pastatyti paminklą poetui, jau atidaryta sąskaita V.Mačernio įamžinimui.
 

Išvykos - seminarai

Kasmet bendruomenė organizuoja išvykas į kitas bendruomenes; aplankėme Klaipėdos rajono Priekulės bendruomenės centrą, susitikome su Kintų, Dituvos bendruomenių lyderiais, pabuvojome Vydūno muziejuje, Ventės rage, plaukėme į Kuršių marias. Didelį įspūdį mūsų bendruomenės aktyvui paliko kelionė į Elektrėnų savivaldybės bendruomenių centrą, ekskursija po elektrinę, Trakus.
Susipažinome su Molėtų bei Biržų bendruomenėmis, gražūs santykiai plėtojasi su Raseinių rajono Sargelių kaimo bendruomene, pabuvota Panevėžio rajono Paįstrio bendruomenėje. O kur dar Ventspilis, Rundalė.
Organizuoti keletą forumų, kurių tikslas išsiaiškinti pagrindines problemas ir jas spręsti „Kad Žemaičių Kalvarijoj gyventi būtų gerai“. Tos problemos, kurios buvo iškeltos šiandien po truputį yra spendžiamos. Viena iš jų – kelio ženklų ir šaligatvių  nuo stotelės iki miestelio nebuvimas. Įtakotas seniūnijos prašymas Susisiekimo ministerijai dėl miestelio aikštės, kelių ir pėsčiųjų takelio sutvarkymo, bei kelio į Šarnelę asfaltavimo. Čia didelis nuopelnas yra ir mūsų ekscelencijos. Problema - bankomato nebuvimas, gal kada nors ir šita problema pajudės, prastai apšviestos ar visai neapšviestos gatvės – po truputį ši problema yra sprendžiama.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Sedos miestelio bendruomene, Alsėdžių bendruomene „Sruoja“, Babrungo seniūnijos bendruomene „Tėviškė“, Plungės verslo centru bei Plungės darbo birža.

 

Bendruomenės tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, reikalui esant ir dažniau. Vyksta ir išplėstiniai posėdžiai, vienas iš jų kartu vyskupijos atstovais parapijos kunigais, seniūnu, policijos įgaliotiniu, miestelio parduotuvių savininkais - tikslas, kad atlaidų metu vakarais nebūtų pardavinėjamas alkoholis. Bendruomenės tarybos nariai vakarais budėjo. Įvyko bendras pasitarimas ir su rajono policijos komisariato darbuotojai