Propedeutinis kunigų seminarijos kursas

Propedeutinis kursas Telšių vyskupo dr. doc. J. Borutos SJ dekretu 2003 06 26 d. įkurtas Žemaičių Kalvarijoje buvusiuose dominikonų (pastatytas 1843 m. ir kaip vienuolynas veikęs iki 1889 m.) ir, vėliau, marijonų (1927 – 1948) vienuolyno pastate.
Propedeutinis kursas yra vienerių metų parengiamasis kursas, kurį pabaigę jaunuoliai toliau tęsia šešerių metų filosofijos ir teologijos studijas Telšių kunigų seminarijoje.
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, turinti privačios aukštosios mokyklos statusą ir teisę teikti magistro laipsnio diplomus, yra tiesiogiai pavaldi Telšių vyskupui, šios aukštosios mokyklos steigėjui. Vyskupo dekretu propedeutinio kurso vadovu paskirtas kan. mgr. Jonas Ačas, prefektu – kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.

b_0_100_16777215_00_images_stories_nuotraukos_baznycia_image002.jpg b_0_100_16777215_00_images_stories_nuotraukos_baznycia_proped.jpg b_0_100_16777215_00_images_stories_nuotraukos_baznycia_proped_kursas.jpg

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinis kursas įsikūręs Žemaičių Kalvarijoje, buvusiame domininkonų, vėliau – marijonų, vienuolyno pastatuose.