Žemaičių Kalvarijos paštas

Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj. LT-90443

Tel.: 8-448-43140

Darbo laikas:

Antradieniais-penktadieniais 8 – 12 val., 13 – 17 val.

šeštadieniais 8 – 14 val.

Darbuotojai:

Viršininkė – Rita Leliugienė.

Laiškininkai – Alina Kazlauskienė, Jūratė Jasmontienė, Aldona Mikienė, Elena Rupšlaukienė.


Paštas moka pensijas, socialinės paramos pašalpas, apmoka pašto perlaidas, prenumeruoja spaudą, vykdo komercinę-komisinę prekybą, renka mokesčius už komunalines paslaugas, vykdo balsavimą paštu, priima siuntinius, smulkiuosius paketus, pašto perlaidas.