„Jaunystę prisiminus“

Popietė Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namuose
„Jaunystę prisiminus“

IMGP7265Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenei „Gardai“ 2013 metai jubiliejiniai. Bendruomenė dalyvauja keletoje projektų ir vienas iš projektų, LEADER-11-PLUNGĖ-01-040  „Kartu dainoj ir giesmėj“. Moterų choras, kuris gieda Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje bei vokalinis ansamblis, vadovaujamas Sandros Jazdauskienės, rugsėjo 1d. apsilankė Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namuose ir pakvietė gyventojus, administraciją ir darbuotojus į popietę „Jaunystę prisiminus“. Globos namų gyventojai su ašaromis akyse klausėsi dainų ir ne vienas lingavo į taktą, ar pritarė dainos žodžiais. Nuostabios dainos buvo palydimos plojimais. Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namų direktorius kan. Jonas Ačas kvietė prisiminti, kad mūsų visa jaunystė buvo prisišliejusi prie dainos. Dainos skambėjo dirbant darbus, susibūrimuose, grįžtant namo. Daina jaunina, sustiprina, sukelia malonius jausmus ir prisiminimus. Todėl labai esame dėkingi Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės „Gardai“ pirmininkui Broniui Kleinauskui ir moterų ansambliui už suteiktas šiltas akimirkas, pabūnant visiems drauge bendrystėje.


Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namų

direktoriaus pavaduotoja Loreta Vaičekauskienė

IMGP7190 IMGP7195 IMGP7197 IMGP7224 IMGP7249 IMGP7253 IMGP7262