Iškilmingai atidarytas vyskupo Motiejaus Valančiaus skverasIškilmingai atidarytas vyskupo Motiejaus Valančiaus skveras

 IGP3637Lapkričio 22 d. prie Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos vyko iškilmingas paminklo lietuvybės puoselėtojui vyskupui Motiejui Valančiui ir jo vardu pavadinto skvero atidarymas. Tai vienas iš trijų miestelyje vykdomų Europos Sąjungos finansuojamų projektų.
Į atidarymo šventę suvažiavo daug garbingų svečių, tarp jų ir iš Telšių vyskupijos, susirinko nemažas būrys vyskupo M. Valančiaus giminaičių.
Renginį pradėjo Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ pirmininkas Bronius Kleinauskas ištrauka iš M. Valančiaus kūrybos. Sveikinimus ir susižavėjimo žodžius aktyviems ir aplinkos grožį puoselėjantiems kalvariškiams tarė Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas, vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis pašventino paminklą.

 


Po iškilmingų kalbų bendruomenės pirmininkas B. Kleinauskas įteikė padėkos raštus visiems, kurie savo pastangomis ir triūsu prisidėjo prie projekto kūrimo bei įgyvendinimo.
Dėkojame už geranorišką pagalbą, įamžinant žymų Lietuvos ir Žemaitijos Vyskupą Motiejų Valančių
1. UAB „Plungės šilumos tinklų“ vadovui Petrui Piekui
2. UAB „Gilinis“ vadovui Vidmantui Batavičiui
3. UAB „Kietasis biokuras“ vadovui Albinui Monstavičiui
4. AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos vadovui Valentinui Greičiūnui
5. UAB „Kretingos maistas“ vadovui Irmantui Norkui
6. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“-  Liudas Skierus  
7. Jovitai ir Vytautui  Brasams
8. Jovitai ir Alfredui Mikalauskams
9. Seimo nariui Jurgiui Razmai
10. Telšių rajono savivaldybės merui   Vytautui Kleivai
11. Plungės rajono savivaldybės merui Albinui Klimui
12. Zigmantui Dokšui
13. Vyskupo giminės palikuonims už finansinę pagalbą

 

Nuotraukos fotogalerijoje.